Petromiralles amb la cursa

Petromiralles és una empresa petrolera independent propietat dels germans Torrens-Ferrer, que neix de l’evolució d’una iniciativa impulsada pels seus pares al fundar al 1967 una petita benzinera al municipi de Santa Maria de Miralles, en el creuament de les carreteres C-37,B-220 i BP-2121.

No és fins el 1995 quan es constitueix Petromiralles, S.L. dedicada a la gestió d’estacions de servei i també a la distribució de combustibles a domicili. El creixement constant de les activitats propicia que al 2002 s’estableixi com a Operador Petrolífer.

Nous projectes van creant la necessitat d’ampliar objectius i, conseqüentment, implantar noves empreses que, l’any 2010, s’agrupen com a Holding cercant la millor eficàcia en el seu funcionament passant a denominar-se Petromiralles Group, S.L.

A dia de avui a Petromiralles seguim buscant noves línies de negoci que ens porten a explorar altres energies i a fer més verd el nostre entorn, entorn que també ens ha vist néixer i créixer des del màxim respecte per aquest PETROMIRALLES dedica anualment una part molt important del seu pressupost al control Mediambiental de les seves instal·lacions per evitar impactes en el medi, comercialitza carburants amb continguts de biocarburant per reduir l’emissió de partícules contaminants.

Trobeu-los al web: www.petromiralles.com

Informeu-vos dels seus productes: http://www.petromiralles.com/ca-es/productes.html