Reglament

Reglament

Article 1

La Cursa de RAC1 Badalona és una cursa atlètica organitzada per RAC1 i gestionada per Gaudium Sports.

Article 2

La 6a edició de La Cursa de RAC1 tindrà lloc a Badalona el diumenge 31 d’octubre del 2021.

La sortida de la cursa serà a les 9.30 h. El circuit és de 5.000 metres.

L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.

Article 3

La cursa està oberta a persones de qualsevol nacionalitat, federades o no.

 Per participar-hi s’ha d’haver nascut com a mínim l’any 2011. Els participants que encara no hagin complert 18 anys el dia de la cursa hauran d’indicar el DNI i el nom i cognoms del pare/mare/tutor a l’hora de fer la inscripció.

Article 4

La inscripció a La Cursa de RAC1 Badalona és personal i intransferible. Una vegada formalitzada la inscripció, no es podrà transferir la participació a una altra persona, amic o familiar pel motiu de no poder-hi participar el dia de la prova. En cap cas es retornarà l’import abonat de la inscripció.

Article 5

Tots els participants rebran una samarreta de La Cursa de RAC1 Badalona i el seu dorsal amb xip inclòs. No rebran el xip els que tinguin xip groc propi sempre que ho hagin fet constar abans a la inscripció. Hi haurà un punt de cronometratge situat a l’arribada.

Article 6

El dorsal i la samarreta oficial de la cursa es recolliran el divendres 29 d’octubre del 2021, de 10 a 20 h; el dissabte 30 d’octubre, de 10 a 20 h, o el diumenge 31 d’octubre, una hora i mitja abans de la sortida de la cursa,  (només per als participants residents fora de la comarca del Barcelonès).

El lliurament de dorsals es farà a l’Antiga Fàbrica CACI de Badalona (av. d’Eduard Maristany, 191).

Per poder-los recollir caldrà presentar el resguard d’inscripció i un document identificatiu oficial.

Article 7

Els dorsals s’hauran de portar molt visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa.

Article 8

El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, manifesta i assegura a l’organitzador que es troba en perfecte estat de salut i que no té cap malaltia o afecció que li impedeixi participar-hi. També exonera l’organització i els col·laboradors i patrocinadors de la cursa de qualsevol responsabilitat relativa a l’activitat física a fer i de la inexactitud de la present declaració de salut.

Article 9

El personal d’organització haurà estat prèviament format i informat de les mesures preventives.

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants.

És obligatori l’ús de la mascareta abans de la sortida i després de l’arribada. Els participants hauran de portar obligatòriament la seva pròpia mascareta fins al moment en què es doni sortida a la seva cursa. Un cop comencin a córrer, es podran treure la mascareta.

La mascareta s’ha de conservar fins al final de la cursa o bé s’ha de dipositar als contenidors habilitats que hi haurà a la línia de sortida. A l’arribada és obligatori posar-se-la una altra vegada i, si s’ha llençat, l’organització en facilitarà una de nova.

No es permetrà l’accés a acompanyants dels corredors a la zona de sortida.

El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar una concentració massiva de gent. També controlarà els aforaments i que els participants compleixin les normes.

Article 10

Hi haurà un lloc d’avituallament líquid a l’arribada. S’estableix un temps màxim d’1 hora i 10 minuts per completar el recorregut. Després d’aquest període, els participants que no hagin acabat podran continuar, seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat.

Article 11

Finalment sí que es farà l’acte de lliurament de trofeus habitual als guanyadors de la cursa.

Les catergories seran:

 • Categoria femenina
  • 1a classificada
  • 2a classificada
  • 3a classificada
 • Categoría masculina
  • 1r classificat
  • 2n classificat
  • 3r classificat
 • Categoria RAC1
  • 1a classificada femenina
  • 1r classificat masculí

Article 12

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de cobertura esportiva.

Article 13

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Badalona. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 14

En inscriure’s a La Cursa de RAC1, els participants donen el consentiment perquè RAC1, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial les seves dades de caràcter personal.

El responsable del tractament de dades és RAC1.

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat, de les seves dades. Aquest dret pot exercir-se mitjançant un correu electrònic dirigit a infocursa@rac1.net.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Així mateix, i d’acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de La Cursa de RAC1 (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.), mitjançant qualsevol dispositiu (internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva i la imatge.

El participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercir qualsevol dels drets esmentats per correu electrònic (infocursa@rac1.net) o per carta a RAC1 (La Cursa de RAC1. RAC1. Av. Diagonal, 477, planta 15, 08036 Barcelona).

Article 15

Queden totalment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l’organització. Els vehicles motoritzats o bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment.

Tampoc no s’hi pot participar amb handbike, ni patins, patinets o vehicles semblants.

Article 16

Els participants a La Cursa RAC1 Badalona accepten cada un dels articles d’aquest reglament.