Reglament

Reglament

Article 1

La Cursa de RAC1 Salou és una cursa atlètica organitzada per RAC1 i gestionada per Gaudium Sports.

Article 2

La 8a edició de La Cursa de RAC1 tindrà lloc a Salou el diumenge 15 d’octubre del 2023.

La sortida de la cursa serà a les 9.30 h. El circuit és de 5.000 metres.

L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.

Article 3

La cursa està oberta a persones de qualsevol nacionalitat, federades o no.

Per participar-hi s’ha d’haver nascut com a mínim l’any 2013. Els participants que encara no hagin complert 18 anys el dia de la cursa hauran d’indicar el DNI i el nom i cognoms del pare/mare/tutor a l’hora de fer la inscripció.

Article 4

La inscripció a La Cursa de RAC1 Salou és personal i intransferible. Una vegada formalitzada la inscripció, no es podrà transferir la participació a una altra persona, amic o familiar pel motiu de no poder-hi participar el dia de la prova. En cap cas es retornarà l’import abonat de la inscripció.

Article 5

Tots els participants rebran una samarreta de La Cursa de RAC1 Salou i el seu dorsal amb xip inclòs. No rebran el xip els que tinguin xip groc propi sempre que ho hagin fet constar abans a la inscripció. Hi haurà un punt de cronometratge situat al gir de 180ª del Passeig Miramar i a l’arribada.

Article 6

El dorsal i la samarreta oficial de la cursa es recolliran el divendres 13 d’octubre de 2023, de 16 a 20 h, el dissabte 14 d’octubre, de 10 a 20 h, o el diumenge 15 d’octubre, de 7:30 a 9 h (només per als participants residents fora de la comarca del Tarragonès).

El lliurament de dorsals es farà a les carpes situades al pàrquing sud del Passeig Jaume I (Passeig Jaume I, 4, 43840, Salou, davant del Patronat de Turisme).

Per poder-los recollir caldrà presentar el resguard d’inscripció i un document identificatiu oficial.

Article 7

Els dorsals s’hauran de portar molt visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa.

Article 8

El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, manifesta i assegura a l’organitzador que es troba en perfecte estat de salut i que no té cap malaltia o afecció que li impedeixi participar-hi. També exonera l’organització i els col·laboradors i patrocinadors de la cursa de qualsevol responsabilitat relativa a l’activitat física a fer i de la inexactitud de la present declaració de salut.

Article 9

Hi haurà un lloc d’avituallament líquid a l’arribada. S’estableix un temps màxim d’1 hora i 10 minuts per completar el recorregut. Després d’aquest període, els participants que no hagin acabat podran continuar, seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat.

Article 10

Finalitzada la cursa, tindrà lloc l’acte de lliurament de trofeus als guanyadors de la cursa.

Les categories són:

Categoria femenina
1a classificada
2a classificada
3a classificada

Categoria masculina
1r classificat
2n classificat
3r classificat

Categoria RAC1
1a classificada femenina
1r classificat masculí

Article 11

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de cobertura esportiva.

Article 12

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Policia Local de Salou. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 13

En inscriure’s a La Cursa de RAC1, els participants donen el consentiment perquè RAC1, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial les seves dades de caràcter personal.

El responsable del tractament de dades és RAC1.

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat, de les seves dades. Aquest dret pot exercir-se mitjançant un correu electrònic dirigit a infocursa@rac1.net.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Així mateix, i d’acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de La Cursa de RAC1 (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.), mitjançant qualsevol dispositiu (internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva i la imatge.

El participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercir qualsevol dels drets esmentats per correu electrònic (infocursa@rac1.net) o per carta a RAC1 (La Cursa de RAC1. RAC1. Av. Diagonal, 477, planta 15, 08036 Barcelona).

Article 14

Queden totalment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l’organització. Els vehicles motoritzats o bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment.

Tampoc no s’hi pot participar amb handbike, ni patins, patinets o vehicles semblants.

Article 15

Els participants a La Cursa RAC1 Salou accepten cada un dels articles d’aquest reglament.